"tired eye" — Słownik kolokacji angielskich

tired eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmęczone oko
  1. tired przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    To my old and tired eyes, it makes a huge difference.

    Podobne kolokacje: