"time translates" — Słownik kolokacji angielskich

time translates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas tłumaczy
  1. time rzeczownik + translate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But those good times might not translate into votes for the Democrats in these traditionally Republican states.

    Podobne kolokacje: