"time spares" — Słownik kolokacji angielskich

time spares kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas oszczędza
  1. time rzeczownik + spare czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But some little time you can spare among us.

    Podobne kolokacje: