"time selling" — Słownik kolokacji angielskich

time selling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaż czasu
  1. time rzeczownik + sell czasownik
    Zwykła kolokacja

    But I had a hard time selling the idea to my wife.

    Podobne kolokacje: