"time saves" — Słownik kolokacji angielskich

time saves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas oszczędza
  1. time rzeczownik + save czasownik
    Zwykła kolokacja

    The time you spend to test the finish could save you hours of work.

    Podobne kolokacje: