"time published" — Słownik kolokacji angielskich

time published kolokacja
Popularniejsza odmiana: publish several times
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas wydał
  1. publish czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As of 2008, they were published six times each year.

    Podobne kolokacje: