"time program" — Słownik kolokacji angielskich

time program kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program czasu
  1. time rzeczownik + program rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Court noted that some 2,000 communities nationwide offered similar released time programs affecting 1.5 million students.

    Podobne kolokacje: