"time points" — Słownik kolokacji angielskich

time points kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): punkty czasu
  1. time rzeczownik + point czasownik
    Luźna kolokacja

    I watched the gun come back up, pointed towards Ronnie this time.

    Podobne kolokacje: