"time places" — Słownik kolokacji angielskich

time places kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejsca czasu
  1. time rzeczownik + place czasownik
    Zwykła kolokacja

    Much time and care has gone into selecting and placing these works.

    Podobne kolokacje: