"time of one's discharge" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas z czyjś zwolnienie
  1. discharge rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    By the time of his discharge in 1815, he had become an justice Master.

    Podobne kolokacje: