"time needed" — Słownik kolokacji angielskich

time needed kolokacja
Popularniejsza odmiana: need time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas potrzebował
  1. need czasownik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I need time to think things over, do some more work.

    Podobne kolokacje: