"time is needed" — Słownik kolokacji angielskich

time is needed kolokacja
Popularniejsza odmiana: need time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas jest potrzebny
  1. need czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I need time to think things over, do some more work.

    Podobne kolokacje: