"time is invited" — Słownik kolokacji angielskich

time is invited kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas jest zaproszony
  1. invite czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A dozen times during my trip I was invited home by people I had just met, and many of them wanted me not only to dine like an emir but also to stay overnight.

    Podobne kolokacje: