"time hanging" — Słownik kolokacji angielskich

time hanging kolokacja
Popularniejsza odmiana: time hangs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieszanie czasu
  1. time rzeczownik + hang czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Well, you try it once, and see how heavy time will hang on your hands.

    Podobne kolokacje: