"time equals" — Słownik kolokacji angielskich

time equals kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas dorównuje
  1. time rzeczownik + equal czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The winning time of 2:34.0 equalled the race record set by Hyperion the previous year.

    Podobne kolokacje: