"time allots" — Słownik kolokacji angielskich

time allots kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas dzieli
  1. time rzeczownik + allot czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The time allotted to a lesson having fully elapsed, there was a general putting on of bonnets.

    Podobne kolokacje: