"time accompanied" — Słownik kolokacji angielskich

time accompanied kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas towarzyszył
  1. accompany czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The dances are at times accompanied with songs relating to religious praise or wars.

    Podobne kolokacje: