"tie-in book" — Słownik kolokacji angielskich

tie-in book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka powiązania
  1. tie-in rzeczownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In addition to the tabletop and video games, the Crimson Skies series also features a number of tie-in books and short stories.

    Podobne kolokacje: