"thin shadow" — Słownik kolokacji angielskich

thin shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzadki cień
  1. thin przymiotnik + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The trees made long, thin shadows across the road.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo