"thin air" — Słownik kolokacji angielskich

thin air kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozrzedzone powietrze
  1. thin przymiotnik + air rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They didn't get the phone number out of thin air.

    Podobne kolokacje: