"theory book" — Słownik kolokacji angielskich

theory book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka teorii
  1. theory rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Honfi had repulsed the attack, which had, consequently, gotten bad notices in the theory books.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo