"the former" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "the former" po angielsku

the former

rzeczownik
 1. pierwszy z wymienionych formal
  Having mentioned the two main issues of this case, I would like to focus on the former. (Skoro wspomniałam o dwóch głównych problemach tej sprawy, chciałabym się skupić na pierwszym z wymienionych.)
  The former of the names is the one you should remember. (Pierwsze z wymienionych nazwisk jest tym, które powinniście zapamiętać.)
  przeciwieństwo: the latter

former , , fmr. (skrót)

przymiotnik
 1. dawny, były, niegdysiejszy
  Her former husband now lives in Warsaw. (Jej były mąż teraz mieszka w Warszawie.)
  This country was a former Spanish colony. (Ten kraj był dawną kolonią hiszpańską.)
  link synonim: ex-
  przeciwieństwo: current

powered by  eTutor logo