PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"the English" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "the English" po angielsku

the English

rzeczownik
 1. Anglicy (jako naród) [tylko liczba mnoga]
  The English do not give up easily. (Anglicy nie dają łatwo za wygraną.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "English" po polsku obrazek do "English" po polsku English People: austin powers
rzeczownik
 1. język angielski, angielski [niepoliczalny]
  English is relatively easy to learn. (Język angielski jest względnie łatwy do nauki.)
  Do you think that people speak English in Scandinavian countries? (Myślisz, że ludzie mówią po angielsku w krajach skandynawskich?)
 2. Anglik, Angielka [niepoliczalny]
  The nationalists shouted "England for the English". (Nacjonaliści skandowali "Anglia dla Anglików".)
  His grandparents are English. (Jego dziadkowie są Anglikami.)
  zobacz także: Englishman, Englishwoman
 3. podkręcenie bili w bilardzie  AmE [niepoliczalny]
  The billiard player often played with English. (Bilardzista często podkręcał bile.)
przymiotnik
 1. angielski
  The crowd proudly sang the English anthem. (Tłum dumnie śpiewał angielski hymn.)
  I'm very interested in English literature. (Jestem zainteresowany literaturą angielską.)
czasownik
 1. zangielszczyć, zanglicyzować przestarzale [przechodni]
  I Englished my song and added a few foreign words. (Zangielszczyłem moją piosenkę i dodałem kilka zagranicznych słów.)
  I hate it when people English their language. (Nienawidzę kiedy ludzie zangielszczają swój język.)