PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"zangielszczyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zangielszczyć" po polsku

zangielszczyć

czasownik
  1. English ****
    • zangielszczyć, zanglicyzować przestarzale [przechodni]
      I Englished my song and added a few foreign words. (Zangielszczyłem moją piosenkę i dodałem kilka zagranicznych słów.)
      I hate it when people English their language. (Nienawidzę kiedy ludzie zangielszczają swój język.)