English = Anglik, Angielka

English People: austin powers

Źródło: http://glotter.wordpress.com/2009/05/25/expectations-vs-realities/

Anglik, Angielka

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The nationalists shouted "England for the English". = Nacjonaliści skandowali "Anglia dla Anglików".