"język angielski" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "język angielski" po polsku

język angielski

obrazek do "English" po polsku
rzeczownik
  1. English ****
    • język angielski, angielski [niepoliczalny]
      English is relatively easy to learn. (Język angielski jest względnie łatwy do nauki.)
      Do you think that people speak English in Scandinavian countries? (Myślisz, że ludzie mówią po angielsku w krajach skandynawskich?)