TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"the Community" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "the Community" po angielsku

European Community , EC (skrót) *
the Community

EC flag_standard
rzeczownik
 1. Wspólnota Europejska, WE
  The member states must apply national and EC law. (Państwa członkowskie muszą stosować prawo krajowe i WE.)
  European Community law must be changed. (Prawo Wspólnoty Europejskiej musi zostać zmienione.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "community" po polsku
rzeczownik
Liczba mnoga: communities
 1. społeczność [policzalny]
  It's a very large community. (To bardzo duża społeczność.)
  The church community has helped me many times. (Kościelna społeczność wiele razy mi pomogła.)
 2. wspólnota, wspólnotowość [policzalny]
  He is a member of a Christian community. (On jest członkiem wspólnoty chrześcijańskiej.)
  We have to see the world as a community. (Musimy widzieć świat jako wspólnotę.)
 3. środowisko
  These flowers won't grow in such a community. (Te kwiaty nie urosną w takim środowisku.)
  This community is perfect for these trees. (To środowisko jest idealne dla tych drzew.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.