"that part" — Słownik kolokacji angielskich

that part kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ta część
  1. that przyimek + part rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    All that part of the town went almost at once.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo