"including parts" — Słownik kolokacji angielskich

including parts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym części
  1. including przyimek + part rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The total value of the order, including spare parts, is about $1.7 billion.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo