"test blood" — Słownik kolokacji angielskich

test blood kolokacja
Popularniejsza odmiana: test one's blood
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krew testu
  1. test czasownik + blood rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If they make us stay long enough, they'll have time to test my blood.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo