ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"terribly funny" — Słownik kolokacji angielskich

terribly funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szalenie zabawny
  1. terribly przysłówek + funny przymiotnik
    Luźna kolokacja

    The girl giggled, as if the idea were terribly funny.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo