"temporarily hire" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily hire kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo wynajmij
  1. hire czasownik + temporarily przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The 20 reporters on the staff, and 10 hired temporarily, were each assigned a zone, which included a number of polling places.

powered by  eTutor logo