"tell workers" — Słownik kolokacji angielskich

tell workers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz robotnikom
  1. tell czasownik + worker rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "What I tell older workers is to look at the smaller companies."

    Podobne kolokacje: