"tell upon" — Słownik kolokacji angielskich

tell upon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić na
  1. tell czasownik + upon przyimek
    Zwykła kolokacja

    Poor thing, she's no younger than she was yesterday, and it tells upon her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo