"tell the pilot" — Słownik kolokacji angielskich

tell the pilot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz pilotowi
  1. tell czasownik + pilot rzeczownik
    Luźna kolokacja

    You wrote that on the report to London, and told the pilot to make sure the old man got it personally.

    Podobne kolokacje: