"tell the jury" — Słownik kolokacji angielskich

tell the jury kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz ławę przysięgłych
  1. tell czasownik + jury rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I tell the jury the decision is best left to them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo