"tell sort" — Słownik kolokacji angielskich

tell sort kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz rodzaj
  1. tell czasownik + sort rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Tell me what sort of year you've had behind you.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo