"tell one's supporters" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: tell supporters
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś zwolennicy
  1. tell czasownik + supporter rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Neither myself or you make a whole," he told his supporters.

    Podobne kolokacje: