"tell one's side" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's side kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś strona
  1. tell czasownik + side rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "She has yet to tell her side of the story."

    Podobne kolokacje: