ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"tell one's age" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's age kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś wiek
  1. tell czasownik + age rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It really was hard to tell his age from a black and white photograph.

    Podobne kolokacje: