"tell members" — Słownik kolokacji angielskich

tell members kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz członkom
  1. tell czasownik + member rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He told members to get ready for an election which could happen at any time.

    Podobne kolokacje: