"tell Victor" — Słownik kolokacji angielskich

tell Victor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Victorowi
  1. tell czasownik + Victor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He told Victor he was looking for some way to do a bunch of bills all at once.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo