"tell Tim" — Słownik kolokacji angielskich

tell Tim kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Timowi
  1. tell czasownik + Tim rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Bruce told Tim about the new mutation of the Clench.

    Podobne kolokacje: