"tell Peggy" — Słownik kolokacji angielskich

tell Peggy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Peggy
  1. tell czasownik + Peggy rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Billy finally gets up the nerve to tell Peggy he loves her; she enthusiastically kisses him.

    Podobne kolokacje: