"tell Lily" — Słownik kolokacji angielskich

tell Lily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Lily
 1. tell czasownik + Lily rzeczownik
  Luźna kolokacja

  After a bad day, Josh tells Lily that he doesn't think they will be okay.

  Podobne kolokacje:
 2. tell czasownik + lily rzeczownik
  Luźna kolokacja

  After a bad day, Josh tells Lily that he doesn't think they will be okay.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo