"tell Jim" — Słownik kolokacji angielskich

tell Jim kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Jim
  1. tell czasownik + Jim rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I've got a lot to tell him and Jim and by then they should have seen our chairman.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo