"tell Father" — Słownik kolokacji angielskich

tell Father kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell one's father
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz księdzu
  1. tell czasownik + father rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I couldn't tell my father, and Mother had been dead for two years by then.

    Podobne kolokacje: