"technical book" — Słownik kolokacji angielskich

technical book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): techniczna książka
  1. technical przymiotnik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There is a good department library with more than 500 technical books and project reports.

    Podobne kolokacje: