ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach values" — Słownik kolokacji angielskich

teach values kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głoś wartości
  1. teach czasownik + value rzeczownik
    Silna kolokacja

    One day in every week the children are taught religious values over there.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo