ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach staff" — Słownik kolokacji angielskich

teach staff kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz personel
  1. teach czasownik + staff rzeczownik
    Silna kolokacja

    Since then, continued growth has seen the student body increase to its current numbers and the number of teaching staff to more than 90.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo